فیلم‌های مدیریتی

صدها فیلم در ده‌ها موضوع مدیریتی روز جهان

ویدیوهای تخصصی

تامین ویدیوهای تخصصی طبق نیاز سازمان‌ها

دوره‌های حرفه‌ای

دوره‌های تمام‌ تصویری مجازی مدیریت

مدیر قرن 21

لحظه به لحظه با آخرین های مدیریت جهان
 • خوب، دشمن شماره ۱ بهترین است. «استفان کاوی »
 • آدمی ساخته افكار خویش است، فردا، همانی می شود كه امروز ‌در اندیشه داشتید. «فرانسیس بیکن »
 • خلاقیت یعنی یك درصد الهام و ۹۹ درصد عرق ریختن. «ادیسون »
 • بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تغییرات، خود تغییرات نیستند بلكه عمل كردن با منطق دیروز است. «پیتر دراکر »
 • بیسوادان قرن ۲۱ كسانی نیستند كه نمی‌توانند بخوانند و بنویسند، بلكه كسانی‌اند كه نمی توانند آموخته‌های كهنه را دور بریزند، و دوباره بیاموزند. «الوین تافلر »
 • قضاوت درست از تجربه ناشي مي شود، و تجربه غالبا چيزي جز قضاوت غلط نيست! «رابینز »
 • مهمترین ماموریت مدیران در قرن ۲۱ تفکیک اثربخشی از کارآئی خواهد بود. به یاد داشته باشید انجام كارهاي درست اثربخشي است در حالی که کارآئی انجام درست كارهاست. «پيتر دراكر »
 • از دور که نگاه می کنیم مدیریت تنها اقتصاد است و مهندسی، اما نزدیک که می شوید می بینید این موضوع بیشتر در باره انسان هاست. «مدیریت چیست؟جان مگرتا »
 • توان یک تیم، بسیار بیش از توان اعضای آن است، در غیر این صورت شما با گروه روبرو هستید و نه یک تیم. همین ویژگی است که باعث می شود کار تیمی برای مدیران مهم باشد. «دانشکده کسب و کار هاروارد »
 • بدترین و خطرناك ترین كلمات این است: همه این جوری اند. «تولستوی »
 • جنرال الکتریک از آجر و ساختمان پدید نیامده است، این شرکت چیزی جز گوشت و خون کارکنانی که آنرا زنده و سرپا نگه داشته اند نیست. شرکت ها هم سرشت انسانی دارند. «جک ولش – مدیرعامل نامدار جنرال الکتریک »
 • اگر از من بخواهند مهمترین تفاوت میان روش های مدیریت در ژاپن و غرب را بیان کنم، بی درنگ خواهم گفت کایزن. نظام تفکر روند گرای ژاپنی در برابر نظام فکری نتیجه گرای غربی. «ماساکی ایمائی – استراتژیست ژاپنی »
 • بزرگترین عنصر زندگی، داشتن یک حس هدفمند، بالاتر از خود اندیشی است. اگر مقصود شما از زندگی فقط خودتان باشید بسرعت از هم می پاشید. «چارلز هندی - استاد بزرگ مدیریت »
 • ساده لوحی است که فکر کنیم ایجاد اعتماد سازمانی کار ساده ای است، این کار را جک ولش در ۱۱ سال انجام داد. فرهنگ یک سازمان را نمی توان در تعطیلات آخر هفته تغییر داد. «استفان کوی – نظریه پرداز سرآمد مدیریت »
 • رهبران باید توجه کنند که مردم می خواهند زندگی خود را وقف هدفی معنادار کنند و من فکر می کنم قدرت یک سازمان و رهبران آن درخلق چنین اهدافی نهفته است. رهبر چنین سازمان هائی بی گمان، رهبر رهبران خواهد بود. «وارن بنیس - بزرگترین نظریه پرداز حوزه رهبری »
 • تغییرات، دستوری نیست. زیرا نمی توانید به افراد فرمان دهید شیوه تفکر خود را عوض کنند. به ویژه آنکه اندیشه از جنس فرهنگ است و تحول در آن سخت و زمان بر. «پیتر سنگه – نظریه پرداز بنام تفکر سیستمی»