در جهان، حدود 13% کارکنان متعهد هستند. در یک دوره 5 ساله، شرکت های دارای کارکنان متعهد، پنج برابر شرکت های دیگر ارزش یافته اند. کوین کراس، پرفروش ترین نویسنده در لیست نیویورک تایمز است. او در این فیلم کوتاه تلاش دارد تا نشان دهد کدام کارکنان با جدیت تمام کار می کنند و چرا؟     نظرات