از او پرسیدم شما چطور شرکت های مناسب را پیدا می کنید؟ او گفت: خب من نمی روم با مدیر عامل صحبت کنم. چون بیشتر مدیران، توانایی خاصی کسب کرده اند تا بخوبی تئاتر بازی کنند. شما می توانید به سازمانی ورود کنید و یک جورهایی، توسط روسای آن هیپنوتیزم شوید. اما اگر وارد لایه های عمیق تر شوید نتایج بهتری کسب خواهید کرد

ژنرال 4 ستاره استنلی مک کریستال در این گفتگو بر اساس تجارب خود در ارتش و سپس بخش خصوصی به برخی نکات حساس در فرایند رهبری سازمانی می پردازد.
     نظرات