چشم انداز، ماموریت و استراتژی عوامل ضروری برای تمایز یک شرکت بوده و برای موفقیت حیاتی اند. اما اغلب اوقات یا نادیده گرفته می شوند یا سر هم بندی شده محسوب خواهند شد. اما چرا؟  در این ویدئو یک روش ساده برای چشم انداز، ماموریت و استراتژی به شما معرفی میشود که به کمک آن می توانید یک راه منحصر به فرد، برای تمایز ایجاد کنید.
     نظرات