. . . گرین کارت را به کسانی بدهیم که در هر رشته فنی و علمی فارغ التحصیل شده اند. چنین فردی در آمریکا درس خوانده و آموزش دیده است. قبلا هم برای حضور در آمریکا به عنوان دانشجو چک شده، پس بیاییم به آنها گرین کارت بدهیم . . .      نظرات