. . . بی تعهدی کارکنان در آمریکا سالانه 350 میلیارد دلار به کسب و کارها ضرر می زند. مطالعات گالوپ نشان می دهد که فقط 30 درصد افراد، علی رغم تمام توجهات به موضوع مسئولیت پذیری، وفادارانه کار می کنند. مدیران، هوش هیجانی بالایی دارند اما برای رسیدن به اهداف، نیاز به چیزی دارند که آنرا آی کیو 2 به معنای هوش به کارگیری می نامم و شامل درک و کمک به افراد، برای یافتن انگیزه های شخصی در کار با هدف روحیه بخشی، انگیزش و کسب نتیجه است . . .

خلق کارکنان وفادار از مهمترین چالش های امروز مدیریت در جهان است. چه کنیم تا کارکنان، کار را از خود بدانند و با تمام وجود کار کنند. این فیلم تلاشی است با هدف طرح اهمیت موضوع و ارائه پاره ای راه حل ها.     نظرات