. . .  هائیتی همیشه در قلب من جا داشته. من تنیس بازی می کنم، در جام دیویس نماینده هائیتی بودم و همیشه افتخار می کردم کشورم پیشرفت کند. بعد، کسب و کاری راه انداختم، شرکت ما در 41 کشور مختلف فعالیت می کرد. اما آنچه باعث تغییر شد، زلزله بود. زلزله ویرانگری که زندگی 250 هزار  نفر از اهالی هائیتی را گرفت، اینجا بود که من باید کاری می کردم . . .

لارنت لاموس نخست وزیر هائیتی در این برنامه جذاب، به سوالات مرکز رهبری MIT پاسخ داده و شرح می دهد که چگونه از ورزش حرفه ای به بخش خصوصی و سپس دنیای سیاست و مدیریت دولتی پا گزارده و چه عواملی در رهبری او نقش محوری داشته است.
     نظرات