. . . من در آرژانتین و برزیل بزرگ شدم. زندگی در خارج از کشور تفاوت بزرگی ایجاد می کند. همان طور که گفتید، اینطوری زودتر شخصیت خودتان را کشف می کنید. یادم می آید که وقتی برای اولین بار پایم به برزیل رسید، پدرم یک راست ما را برد به مدرسه! حتی قبل از این که برویم هتل، من رفتم سر کلاس، در حالی که یک کلمه پرتغالی نمی دانستم. پس باید یاد بگیرید که جلو چشم همه اشتباه کنید و این شد که . . .

جان رید در این گفتگو به زوایای رهبری خود در سیتی گروپ می پردازد. اینکه چگونه مسیر پیشرفت بانک را طراحی کرد و چه بخشی از تفکر او سهم برجسته ای داشت؟ 
     نظرات