بلک بری، تایم وارنر و آلاسکا ایر لاین تنها بخشی از این نام های پر آوازه اند. سرنوشت برندهای خوشنامی که می توانستند بمانند و هم چنان به پیش روند. اما بازار، آینده دیگری برای آنان رقم زد. گاهی تنها بخاطر یک خطای کوچک، همه بزرگی خود را معامله کردند.      نظرات