از لحظه‌ای که از خواب بیدار میشوید تا لحظه‌ای که به خواب می‌روید، با هزاران لوگو بمباران میشوید. اکثر ما توجه نداریم اما اگر دقت کنیم، لوگوها با ما حرف می زنند.
     نظرات