. . . خب من خیلی ستاره های در حال طلوع در کلاسهایم دیده ام. مرتب ایمیل هائی از دانشجویانم دریافت می کنم که نوشته اند حالا مدیر عامل فلان جا شده ام. مثلا یکی همین پارسال بود. کسی که  همه عمرش می خواست  صدها شرکت زیر نظرش باشد. یک ماه پیش نوشته بود: بالاخره به آنجائی که می خواستم رسیدم! اما من واقعا نگران او هستم. فکر می کنم که باید این پست را از خودش دور می کرد. در صورت ادامه، ممکن است بهای سنگینی بپردازد که من فکر می کنم . . .

پروفسور مانفرد کتس دوریز در این گفتگوی جذاب به تفاوت میان مدیران اصیل و کاذب می پردازد.
     نظرات