اشتباه مک دونالد در المپیک 84، چراغ دریائی فیسبوک و برگر کینگ، تنها بخشی از خطاهای دنیای تبلیغات است. خطاهائی که تاوان بزرگی برای آنها پرداخت شد. با دیگر خطاهای دنیای تبلیغات آشنا شوید.     نظرات