هوش هیجانی دامنه ای از ظرفیت هاست. خودآگاهی، مدیریت احساسات، همدلی  و توانایی اجتماعی. خب زنان در همدلی، دانستن اینکه افراد در لحظه چه احساسی دارند بهتر هستند. از طرف دیگر در اعتماد به نفس و مدیریت احساسات، مردان قوی تر عمل می کنند. اما نکته جالب این است که اگر به ده درصد موفق ترین رهبران نگاه کنید، هیچ تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد

دانیل گلمن، برجسته ترین روانشناس مدیریت جهان در این ویدئو نکاتی را در باره هوش هیجانی توضیح می دهد که می تواند برای همه جذاب باشد.
     نظرات