. . . ما باید به اصول اولیه خودمون برگردیم، تاکید می کنم اصول اولیه. منظورم فقط کیفیت در محصول و خدمات نیست، بلکه داشتن محصول مناسبه. شما میدونید که بازار به چه سمتی‌ داره میره، بنابر این داشتن خلاقانه‌ترین و جدید‌ترین محصولات به اندازه کیفیت، اهمیت داره . . .

در این فیلم استیو جابز، جوائز صوری کنترل کیفیت را به باد انتقاد می گیرد. او هم چنان اصرار دارد که کار از کیفیت شروع می شود نه بازاریابی.
     نظرات