. . . مردم میگن باید نسبت به کاری که انجام میدید شور و اشتیاق داشته باشید و این کاملا درسته. اگر عاشق کارتون نباشید، مثل هر آدم عاقل دیگری تسلیم می‌‌شید و رهاش می‌کنید. آدم های موفق عاشق کارشون هستند. میدونید، وقتی‌ که شرایط سخت می‌شه، اونایی که عاشق نیستند تسلیم میشند، چون دیوانه نیستند. چه کسی‌ حاضره با این چیزها سر و کله بزنه.کار کردن، خیلی‌ انرژی بره، خیلی‌ استرس زاست و اگر عاشقش نباشید، قطعاً شکست می خورید . . .
     نظرات