در جوانی بوکسور بودم و فکر می کردم کافیه فقط محکم مشت بزنی! رفتم و بادیگارد یک کافی شاپ شدم. اما بعد از بار دومی که کارم به اورژانس کشید، فهمیدم که این ...استراتژی خرناس کشیدن و مشت زدن، بی فایده است. بنابراین یک سری قوانین ساده کشف کردم و این شد شروعی بر 
دونالد سل، استاد مدیریت دانشگاه MIT توضیح می دهد که چگونه می توان در دنیای امروز، به برخی مشکلات پیچیده سازمان ها به کمک قوانین ساده، پاسخ داد
     نظرات