. . . در واقع افرادی که رباط‌هایی‌ مثل دوگل را میسازند باهوش اند، نه خود رباط ها. کایزن یک اصل تیمی است و  تویوتا همه را ترغیب می‌کند که هر ماه ۲ ایده کایزن ارائه دهند که شامل من هم می‌شود . . .

در این فیلم کارخانه تویوتا در شهر دِربی را از نزدیک خواهید دید، با کارکنان آن آشنا خواهید شد، نحوه تولید استثنائی آن را می بینید و با فلسفه سحرانگیز کایزن در شرکت تویوتا آشنا می شوید.
     نظرات