به نظرم در تمام دنیا هیچکس مثل استیو جابز حاضر نبود شانس چنین عملیاتی را به من دهد. این که مسئولیت را به فردی مثل من بسپارند، ریسک خیلی‌ بالایی‌ است، هم برای من و هم برای اپل. آنها روی خیلی‌ چیزها حساب کردند، از جمله اینکه مهارت من در اثر بخشی سازمانی، کمبودها و بی‌تجربگی در تکنولوژی و تولید را جبران کند. من فقط یک نمونه هستم. شما میتوانید این را در مورد همه افراد تیم مکینتاش بگوئید . . .

در این فیلم استیو جابز و همکارانش از اولین استخدام های اپل می گویند. اینکه جابز با چه نبوغی کار را سازماندهی کرد و پیش برد.
     نظرات