سومین مورد، مهارت های مردمی شماست که دو جنبه داره. جنبه اول اینه که مردم، شما رو بخوبی بشناسن. دومین جنبه اینه که شما مردم رو بخوبی بشناسید. اولی یعنی بدونید شما به عنوان یک فرد چگونه آدمی هستید؟ نقاط قوت و ضعف تون کدومه؟ چه انتظاری از مردم دارید؟ و دومی یعنی بدونید چه چیزی به مردم انگیزه میده؟ چه تیپ های شخصیتی هستن؟ بهترین راه برقراری ارتباط با اونا کدومه؟

در این ویدئو، مالکوم از TCM به تشریح سه منظر مهمی که مدیران به خوبی در آن ساخته می شوند می پردازد.

     نظرات