یک روش قدیمی و منسوخ، شروع با اسلایدهایی است در رابطه با معرفی خود یا برنامه‌های خود. بخاطر داشته باشید که زمان جذب مخاطب بسیارکوتاه است، شما فقط یک تا ۳ دقیقه فرصت دارید تا . . . ( متن فیلم )

دانشکده مدیریت هاروارد در این فیلم، از زبان نیک مورگان مدیر عامل Public  Words حاصل مشاوره با هزاران مدیر در خصوص نحوه ارائه مطالب را آموزش می‌دهد. مورگان بر ۵ عامل موثر در ارائه پرزنت‌های جذاب تاکید دارد.
     نظرات