برایان روز بعد از اعلام این قرارداد، با من تماس گرفت و گفت این پربارترین جلسه‌ای بود که تیمش تا به امروز داشت. او شگفت زده بود که یک ابزار ساده چقدر می‌تواند تعامل تیم را افزایش دهد. آیا اعضای تیم شما، کم کاری می‌کنند؟ این سوالی است که ما از 1200 مدیر و رهبر در ۱۷ سال اخیر پرسیده ایم. در تست طناب کشی، هر فرد به تنهائی ۶۳ کیلو را می کشد، اما اگر در تیم های ۳ نفری باشند، این عدد به ۵۳ و در تیم‌های ۸ نفری به۳۱ کیلو کاهش خواهد یافت     نظرات