مجله مدیریت هاروارد در مقاله ای به قلم تونی شوارتز به مشکل بازدهی و عملکرد پایین می پردازد. شواهد بسیاری وجود دارد که شما با تمرکز بر روی یک کار، و فقط یک کار، به طور قابل توجه ای بازده خود را بالا می برید، و البته معکوس آن هم درست است. شوارتز چهار پیشنهاد به شما ارائه می دهد . . . 
     نظرات