پوکا یوکه مسیری است برای رسیدگی  به مشکلات واقعی و راه حلهای واقعی تر. برای کاهش  قطعات معیوب تا صفر و حل چالش های رسیدن به این هدف. نباید تصور کنیم پوکا یوکه یک روش دانشگاهی برای حل مشکلات صنعت و کارخانه هاست.     نظرات