دکتر جان بد از مدرسه مدیریت کارلسون، ظرف چند دقیقه یک دوره فشرده منابع انسانی از پنج هزار سال پیش تاکنون ارائه میدهد. او در این ویدیو به مهمترین اتفاقات این عرصه، بخصوص پس از رنسانس می پردازد
     نظرات