اهمیت کیفیت در تولید کالا و خدمات، نیازی به توضیح ندارد. بیش از نیم قرن تلاش برای ارتقای کیفیت همه جانبه محصولات در 4 گوشه جهان، مفهوم مدیریت کیفیت جامع را بنیان گذاشته است. سیر تحول TQMرا در این ویدیو خواهید دید.               
     نظرات