همه ما روزانه در حال مذاکره هستیم. در خرید یک کالا، در تلاش برای افزایش دستمزد یا حتی در زمان جابجائی محصولات، در واقع ما در حال مذاکره ایم. نکات مهم در یک مذاکره خوب چیست؟




     نظرات