در سال 1908 بینش یک مرد، تولید را متحول کرد و بازاری استثنائی به وجود آورد. هنری فورد تصمیم گرفت، ساده ترین اتومبیل ممکن را بسازد ماشینی برای شهرنشینان، درشکه قرن بیستم

در این فیلم استثنائی که بخش های زیادی از آن، کارخانه فورد در یک قرن پیش را نمایش می دهد، با یکی از نوادر صنعت جهان آشنا می شوید. کار هنری در تاسیس کارخانه فورد و به ویژه تولید فورد مدل T که انقلابی در صنعت محسوب میشد، را علیرغم انتقاداتی که متوجه او هست نمی توان نادیده گرفت.     نظرات