واقعا همه کارکنان تویوتا بودند. نه فقط امروز. بلکه دیروز، جمعه، یک هفته پیش، دو هفته پیش! واقعا خیلی عالی بودند در وقت گذاشتن، در اطلاعات. همین طوری فقط دستور ندادند که باید اینطور و آنطور کنید. آمدند داخل و از نزدیک دیدند ما چه چیزهائی لازم داریم 

احترام به مردم، ارزشی است که تویوتا فقط در بخش فروش محصولات خود دنبال نمی کند، این ایده ای است که در متابولیسم تویوتا جاری است.
     نظرات