. . . ریچارد برنسون که موسس ویرجین است، وقتی بچه بود اشتیاق شدیدی داشت به فضا برود. او نشسته بود و آن قسمت از فیلمی که نیل آرمسترانگ قدم روی ماه می گذاشت را تماشا می کرد. اما ریچارد به شدت شیفته این بود که چطور می شود مردم را به فضا برد . . . در این فیلم هال گریگرسن از دانشکده مدیریت اسلون- دانشگاه MIT ریشه های دو گانه خلاقیت را با بیانی شنیدنی معرفی می کند.     نظرات