. . . علت این که افراد از شغل خود بیرون می روند، رئیس بد است. اما در جای جدید، رئیس خوبی خواهند داشت؟ گوین آونز از آفریقای جنوبی یک تبلیغ "نیازمندی ها" را گرفت و نمراتی که زیر دستان، به هر رئیسی داده بودند را از همه جا به آن افزود، در نتیجه کسب و کار بسیار پر رونقی به نام "یک رئیس عالی پیدا کنید، دات کام"بنا شد. ریشه های خلاقیت این است، یعنی خلق ارتباط میان . . .     نظرات