. . . نیت آلدر که یک اسکی باز بود در برزیل مشغول غواصی در عمق زیاد بود. جایی که بسیار سرد است، پس برای پیشگیری از سرما، در میان لایه های لباس غواصی، گاز آرگون تزریق می کنند. به ذهنش رسید که گاز آرگون را به لباس اسکی تزریق کند. به این ترتیب یکی از برندهای معروف پوشاک ورزشی خلق شد . . . ( متن فیلم) نوآوران، برای تحقق ایده های خود با سه روش، آزمایش می کنند. کار نیت آلدر نتیجه یکی از این روش هاست. در این فیلم با این آزمایشات آشنا می شوید.     نظرات