. . . به نظر من مساله اصلی، تنوع نقاط قوت نیست، تنوع نقاط ضعف است. چرا که اغلب، وقتی فردی در یک زمینه مانند خلاقیت، قدرتمند است،‌ در سایر زمینه ها نظیرکارهای تحلیلی یا گروهی ضعف هائی خواهد داشت . . .

دیوید راچ مدیر گروه جهانی مسکن اکسپدیا در گفتگو با هاروارد به یکی از مهمترین چالش های مدیریتی جهان می پردازد: با نقاط ضعف کارکنان خود چه کنیم؟

     نظرات