مثال خوب، شرکت هندی بهارتی ایرتل، بزرگترین اپراتور تلفن همراه در هند با بیش از 200 میلیون مشترک است. آنها زمانی که تصمیم گرفتند پا در بازارهای خارجی بگذارند،‌ به جای پیروی از رویه مرسومِ گرایش به بازار اروپا و آمریکا، آفریقا را انتخاب کردند که قاره ای با حدود 1 میلیارد جمعیت و نرخ رشدی 5 تا 6 درصد است. بنابراین،‌ قماری سنگین روی آفریقا کردند و شرکت ارتباطات زِین که در 15 کشور آفریقایی فعالیت داشت را خریدند 

پروفسورکریشنا پالپو،‌ استاد دانشکده مدیریت هاروارد از لزوم توجه به بازارهای نوظهور و نحوه تغییر استراتژی شرکت ها در این بازارها می گوید.

     نظرات