در واقع کاری که آنها می کنند اینه که آینده رو بر اساس آزمایش های تجربی، خلق می کنند و اگر جواب داد،‌ دست به قمار می زنند. بیل گیتس همین کار رو کرد. او در هاروارد درس می‌خوند. بعد روزی پاول آلن میاد و به او میگه: بیل،‌ تا حالا کامپیوترهای آلت ایر رو دیدی؟ خب،‌ بیل گیتس می‌تونست بگه: آره،‌ عالیه،‌ ولی سه سال صبر کن تا تحصیلاتم تموم بشه. او این کار رو نکرد، بلکه موقعیت رو غنیمت دانست

پروفسور مورتون هانسون، استاد مدیریت دانشگاه برکلی در مصاحبه با دانشکده مدیریت هاروارد شرح می دهد که چرا معتقد است رهبران برای خود شانس می آفرینند.
     نظرات