. . . به محض اینکه بدونیم برای عالی بودن باید گاهی بد باشیم، پس باید بدونیم در چه چیزی باید عالی باشیم و در چه چیزی نه. بعضی این رو غیراخلاقی میدونن. مثلا در یک مرکز سلامت،‌ میگن باید در همه چیز عالی باشیم. اما وقتی می پرسی این تلاش برای شما چه نتیجه ای داشته؟ بدون استثنا میگن، نهایتا با خمودی به حد وسط رضایت می دهند، و به گزینه عالی بودن در بعضی چیزها و بد بودن در بعضی دیگر روی می آورند. بنابراین،‌ تنها راه همینه . . .

خانم پروفسور فرانسیس فری،‌ استاد دانشکده کسب و کار هاروارد توضیح می دهد که واقعا نمی توان در همه چیز عالی بود، باید منطقی برخورد کنیم. بنابر این با اولویت بندی در مهمترین ها، عالی و در بقیه باید به حد وسط اکتفا کرد.
     نظرات