در حالی که مدیر بودم، پست تصدی گری به من پیشنهاد شد. این پست، شانسی به من می داد که بتوانم کسب و کاری را کنترل کنم و مطالب جدیدی یاد بگیرم. اغلب فکر می کردند که نمی پذیرم. ولی من آن را گامی به جلو می‌دانستم و بعداً‌ معلوم شد که حق با من بوده 

دانشکده مدیریت هاروارد در مصاحبه با وینس فورلنزا مدیرعامل BD تجربه شخصی او در طی مسیر شغلی را مطرح می کند.

     نظرات