تویوتا تنها یک کارخانه ماشین سازی نیست بلکه آنگونه که خود می گوید یک کارخانه انسان سازی است. این هدف را حتی در جزئیات اقدامات تویوتا نیز می توانید دنبال کنید. در این ویدئو، گوشه‌هایی از آنچه در تویوتا می‌گذرد را مشاهده می کنید     نظرات